Úvod Artemis Terra Kontakt
Psi Kočky Hlodavci a drobní savci Koně Ptactvo Obchodní podmínky
Hledání


Akce

Váš košík
Chovatelske potreby Artemis terra Zkuste Firefox!
Pokuď se Vám neozveme do 24 hodin od odeslání objednávky, prosím kontaktujte nás na našem emailu artemisterra@seznam.cz. Děkujeme.
 
Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchode www.chovatelskepotreby.wz.cz od 1.1. 2014.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Eva Vošmiková, sídlem Havlíčkova 766, 267 51 Zdice, IČ: 688 39 553 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Objednávky:

Objednávky jsou vyřizovány po Praze, Berouně a jeho okolí do 7 pracovních dnů; okraj Prahy, Kladno a okolí do 10 pracovních dnů;

Při platbě dobírkou je Vám zboží odesláno do 10ti pracovních dnů

Při platbě převodem je zboží odesláno do 3 pracovních dnů od přijetí platby na náš účet Pokud nelze dodržet termín dodání, například zboží není na skladě, budete informováni mailem nebo telefonicky a dohodneme se na možné obměně objednaného zboží, prodloužení dodací lhůty nebo zrušení objednávky. V případě zrušení objednávky, kdy zboží bylo již uhrazeno, do 48 hodin bude celá částka včetně poštovného převedena zpět na Váš účet.

Objednávat můžete přes :

Internetový obchod

Zboží je možné objednat pomocí katalogu tohoto internetového obchodu. U vybraného produktu pouze vyberete jeho variantu a zadáte požadované množství. Po kliknutí na tlačítko umístíte produkt do nákupního košíku, ze kterého nám na konci nákupu vytvoříte a odešlete objednávku.

Ovládání obchodu:

Zboží je rozděleno do jednotlivých kategorií (v levé části).  Hlavní nabídka je rozdělena na krmiva pro psy či kočky a chovatelské potřeby, opět pro psy a kočky zvlášť. Konečná nabídka krmiv se dělí podle značek. Po výběru zboží ho tlačítkem symbolu nákupního košíku vložíte do nákupního košíku. Takto vkládejte i další zboží. Vkládání nebo naopak vyjímání zboží z nákupního košíku je naprosto nezávazné. Dalším krokem je objednání zboží a to se děje zmáčknutím tlačítka v pravém horním rohu stránky. Pokud je objednávka v pořádku, stačí už jen vyplnit kontaktní údaje a objednávku odeslat.
Jestliže chcete objednávku upravit nebo nějaké zboží vyjmout, pak klikněte na tlačítko umístěné také v pravo nahoře. Ukáže se Vám Vaše objednávka a zde ji můžete editovat. Pokud jste spokojeni, můžete objednávku opět odeslat. Po úspěšném odeslání Vám bude doručen potvrzující email i s obsahem Vaší objednávky.

E-mailem

Stačí zaslat e-mail na naši adresu artemisterra@seznam.cz, napište jméno, adresu, telefon, (mail) a zboží a počet kusů, které chcete objednat.

Telefonicky nebo SMS zprávou

Pouze nám sdělíte jméno, adresu, kontaktní telefon, (mail) a zboží a počet kusů, které chcete objednat na mobilním čísle: +420 604 440 218.

Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy, případně odborně poradíme s výběrem zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Doprava zboží:

Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravní služby případně naší individuální dopravou.

Naši dopravu zdarma mohou využít zákazníci v Praze, Kladně, Berouně a jejich blízkém okolí. Individuálně lze dohodnout dopravu i do širšího okolí v rámci výše uvedených okresů za poplatek dle vzdálenosti - po objednávce se s Vámi spojíme a dohodneme optimální možnost dodání.
Doprava zdarma je limitována nákupem:
nad 500,- Kč s DPH po Zdicích a Berouně
nad 1.000,- Kč s DPH po Praze, okolí Zdic a Berouna
nad 1.500,- Kč s DPH po Kladně a okolí Prahy
nad 2.000,- Kč s DPH po Rakovníku a okolí Kladna
Lze i individuální dohoda.

Osobní odběr:

Osobní odběr je možný po předchozí domluvě na adrese Havlíčkova 766, Zdice. Je nutné se předem domluvit i na hodině odběru zboží.

Česká pošta

Zásilky o hmotnosti 15kg a výše (patří sem veškeré 15kg pytle krmiv) je možno zaslat pouze formou obchodního balíku. Obchodní balíky je možno zasílat do hmotnosti 30 kg. V případě vyšší hmotnosti bude zásilka rozdělena do více balíků. Za každý balík se platí extra poštovné.
Cena poštovného se stanovuje podle aktuálního cenníku České pošty.

Způsoby platby:

Objednané zboží je možno zaplatit
 • převodem na účet (zboží je na Vaši adresu odesláno po přijetí platby na náš účet - bez poplatku)
 • hotově (osobně při převzetí zásilky v případě naší dopravy nebo při osobním odběru na adrese Havlíčkova 766, 267 51 Zdice)
 • Ochrana osobních údajů:

  Provedením objednávky (písemně, telefonicky, SMS zprávou nebo elektronicky) vyjadřujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů v objednávce uvedených pro obchodní a marketingové účely naší firmy.
  Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu slouží pouze pro naši potřebu (např. vystavení prodejních dokladů, pro zasílání akcí atd.) a nebudou předány, ani prodány třetí straně. Na Vaši žádost údaje vymažeme z databáze našich zákazníků (kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede).

  Reklamace:

  Ceny jsou uváděny včetně DPH. Neplátce DPH. Ceny jsou platné v okamžiku objednání.


  Vymezení pojmů
  Prodávající je firma Eva Vošmiková, sídlem Havlíčkova 766, 267 51 Zdice, IČ: 688 39 553

  Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

  Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

  Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

  Kupní smlouva

  Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit rekapitulaci a odeslat objednávku“. Před tímto krokem jsou ještě kupujícímu zobrazeny kompletní platné obch. podmínky a kupující v případě odeslání objednávky zaškrtl souhlas s OP, bez souhlasu se objednavka neuloží a není zpracovaná (prodejci se nezobrazí jako dokončená)

  Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

  Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

  Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

  Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

  Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

  Práva z vadného plnění

  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

  Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

  Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

  Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

  Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:


  a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  d) vyplývá-li to z povahy věci.
   
  Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

  Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy 

  Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

  V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla faktury, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

  Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@rajchovatele.cz

  V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

  Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

  Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

  Ochrana osobních údajů

  Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

  Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

  Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

  Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

  Reklamace při dodání

  Prosím zkontrolujte si při převzetí, jestli není poškozený obal zásilky. Za poškození zboží během přepravy přebírá odpovědnost přepravce. V případě, že je zásilka doručena poškozená, je nutné, aby příjemce sepsal s přepravcem reklamační protokol. V případě, že je zásilka neporušená, ale zboží přepravou utrpělo újmu je nutné, aby toto příjemce reklamoval u přepravce do 48 hodin od převzetí.

  Reklamační řád:

  Na veškeré zboží, až na vyjímky dané zákonem, se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

  Záruka se nevztahuje na:

  Postup při reklamaci:

  Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

  Reklamovat nelze případné dárky či vzorky, tyto jsou pouze předmětem podpory prodeje.

  Závěrečná ustanovení

  Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy artemisterra@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

  Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014

  Created by Jindřich Nečas, W3C HTML 4.01 valid.